Web za 76000 € (2,3 mil. SK)

Za stránku Regionálneho operačného programu zaplatilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja 76 tisíc Euro.
Continue reading

Advertisements