Z-Day 2012

Tento rok sa nekonalo tradičné premietanie filmu, ale priestor bol ponechaný prednášateľom mimo hnutia Zeitgeist. Niektoré prednášky boli zaujímavé, niektoré menej. Všetci sa zhodli na tom, že svet je vo veľkých problémoch. Čo sa týka riešenia, bolo vidno, že každý má iné pohľady. Zeitgeist presadzuje tzv. resource-based economy, kde je základom efektívne využívanie zdrojov planéty oproti dnešnému systému efektívneho využívania finančných zdrojov pre seba-obohatenie, čo nemusí mať priaznivý vplyv na planétu a ani na ľudskú civilizáciu ako celok. Táto predstava je v dnešnej dobe ťažko realizovateľná.

HladnýŠtudent.sk

Už ste pri rozhodovaní, kam sa pôjdete najesť, nadávali ako ujo Melíško, že musíte pozerať menu na 4 stránkach rôznych jedální? Ja som nadával. Horšie ako ujo Melíško. Preto som dostal nápad spraviť web, kde by boli všetky jedálne lístky pokope (aby som nemusel nadávať). Inak tento nápad dostali aj iní ľudia, ktorí nadávali. Zatiaľ fungujeme na Mlynoch, ale ak aj Vy nadávate, radi pridáme Vašu obľúbenú jedáleň. HladnýŠtudent.sk