Z-Day 2012

Tento rok sa nekonalo tradičné premietanie filmu, ale priestor bol ponechaný prednášateľom mimo hnutia Zeitgeist. Niektoré prednášky boli zaujímavé, niektoré menej. Všetci sa zhodli na tom, že svet je vo veľkých problémoch. Čo sa týka riešenia, bolo vidno, že každý má iné pohľady. Zeitgeist presadzuje tzv. resource-based economy, kde je základom efektívne využívanie zdrojov planéty oproti dnešnému systému efektívneho využívania finančných zdrojov pre seba-obohatenie, čo nemusí mať priaznivý vplyv na planétu a ani na ľudskú civilizáciu ako celok. Táto predstava je v dnešnej dobe ťažko realizovateľná.