Newtonová metóda 2.0

Druhá verzia programu v Jave na riešenie polynomických rovníc (napr. x583 + 69x71 – 12x + 2 = 0) pomocou Newtonovej metódy. Tentokrát s grafickým rozhraním namiesto príkazového riadku.

Continue reading

Advertisements