Z-Day 2012

Tento rok sa nekonalo tradičné premietanie filmu, ale priestor bol ponechaný prednášateľom mimo hnutia Zeitgeist. Niektoré prednášky boli zaujímavé, niektoré menej. Všetci sa zhodli na tom, že svet je vo veľkých problémoch. Čo sa týka riešenia, bolo vidno, že každý má iné pohľady. Zeitgeist presadzuje tzv. resource-based economy, kde je základom efektívne využívanie zdrojov planéty oproti dnešnému systému efektívneho využívania finančných zdrojov pre seba-obohatenie, čo nemusí mať priaznivý vplyv na planétu a ani na ľudskú civilizáciu ako celok. Táto predstava je v dnešnej dobe ťažko realizovateľná.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s