Keď korporácie vládnu svetu – Záver

Môj záver ku knihe Keď korporácie vládnu svetu od Davida C. Kortena. Odporúčam najskôr prečítať predchádzajúce dve časti príspevku.

Stručne som opísal hlavné myšlienky knihy. Nechcem tým povedať, že to bolo presne tak, ako to autor myslel. Mnohé veci som doplnil alebo inak poňal. Nechcem ani tvrdiť, že veciam dokonale rozumiem – rozumiem im málo. Ale týmto veciam nerozumie hádam nikto. Systém má ďaleko od dokonalosti, ale ľudia si ho sami vytvorili a je ich odrazom – chamtivosť, egoizmus, nedbanie na prírodu. Síce vývojom, novými informáciami, rôznymi opatreniami, inou politikou, revolúciami, vojnami sa môže na chvíľu zdať iný, ale skutočne sa zmení, len keď sa zmenia ľudia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s