Stret civilizácií

Americký politológ Samuel Huntington má dlhoročnú prax v zahraničnej politike a momentálne je profesorom na Harvarde. V knihe rozvíja teóriu o vývine medzinárodných vzťahov v najbližších rokoch.

Na rozdiel od mnohých kolegov, ktorí vidia budúcnosť ako globálnu monokultúru určenú modernou západnou civilizáciou si pán Huntington myslí, že svet smeruje k vytvoreniu viacerých civilizačných blokov. Štáty kultúrne, nábožensky a ideologicky si podobné sa zoskupia do väčších celkov – západný, latinsko-americký, africký, islamský, čínsky, hinduistický, pravoslávny, budhistický a japonský. Obchod, kultúrny a ideologický vplyv budú prebiehať v rámci blokov. Konflikty medzi štátmi toho istého bloku budú prakticky eliminované, avšak hrozí o to väčší konflikt na hranici civilizácií.

Nútenie západnej kultúry tým ostatným je aktuálne už niekoľko storočí a je len otázka času, kedy si niekto povie dosť. Podľa autora sa to prejavuje terorizmom a stále väčším sebavedomím nezápadných vlád, ktoré rastie spolu s ich ekonomickým rozvojom. Väčšina aktuálnych vojenských konfliktov má etnickú alebo náboženskú príčinu, čo len potvrdzuje autorovu multicivilizačnú teóriu.

Kniha predkladá fakty a názory človeka, ktorý sa oblasti venuje celý svoj život a smer, ktorý naznačuje, je s vysokou pravdepodobnosťou smerom vývoja sveta. Na druhej strane si myslím, že ľudstvo bude musieť v budúcnosti čeliť oveľa väčším výzvam a veci ako iné zoskupenie moci, iný charakter ekonomiky a vojenských konfliktov, ktoré spomína autor, nie sú tá najväčšia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s