Bohatý otec, chudobný otec

Autor rozdeľuje ľudí na dve skupiny. Na tých, ktorí pracujú pre peniaze a tých ktorí peniaze využívajú, aby pracovali pre nich.Napriek tomu, že tá druhá skupina má značné výhody, cieľ väčšiny ľudí je skupina prvá.

Všetci chcú úspešne skončiť školu, stať sa dobrým v nejakej oblasti, začať pracovať v nejakej veľkej, najlepšie medzinárodnej, firme a každým povýšením sa tešiť zo zvýšeného platu. S novým platom si dovoliť kúpiť stále viac a viac vecí. Prečo ale takýto človek ani po desiatich povýšeniach nemôže povedať, že je bohatý? Prečo nakoniec nemá ani poriadny dôchodok? A prečo sa zadĺži, keď stále zarába viac a viac? Pokiaľ niekto pracuje pre peniaze, je značne obmedzovaný istými autoritami, ktoré bohato ťažia z jeho práce. Zamestnávateľ mu v prvom rade zaplatí za prácu oveľa menej, ako je jej skutočná hodnota, to je princíp kapitalizmu. Čím viac zarobí, tým viac si zoberie štát na daniach. Človek je obmedzený aj nedostatkom svojej finančnej inteligencie, kvôli čomu namiesto rozumného investovania nových prostriedkov, si kúpi pekné auto alebo dom, čo sa mu  v žiadnom prípade nemôže vrátiť (finančne).

Druhý typ ľudí sú majitelia firiem a investori. Iba títo o sebe môžu povedať, že majú nejaký majetok. Líšia sa tým, že ich práca spočíva v hľadaní správnych príležitostí a investovaní. Sú veľmi tvoriví v spôsoboch ako zarobiť. Na rozdiel od prvej skupiny, nemusia byť dobrí v nejakom obore, stačí, ak majú prehľad a nájdu si na všetko ľudí. Mnohí dokonca ani nemajú vysokoškolské vzdlanie (napr. Bill Gates).

Podľa autora 95 % ľudí robí veľkú chybu, že sa hrabe do prvej skupiny a avojim financiám nevenuje žiadnu pozornosť. Trocha finančnej inteligencie by im určite pomohlo. Najideálnejšie by bolo, keby skončili s prácou pre niekoho iného a začali podnikať.

Avšak (podľa mňa) to nie je také jednoduché, 80 % firiem do piatich rokov skrachuje. Nie každý má schopnosť vidieť príležitosti, vytrvalosť realizovať niečo a ochotu správne riskovať. Tak isto, keby všetci boli podnikatelia, nemal by kto pracovať. Každý musí v prvom rade robiť to, čo ho baví. Ale finančná inteligencia nikdy nie je na škodu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s